Akcija PS Velika Kladuša: Edukacija vozača o sigurnosti djece u saobraćaju

Službenici PS Velika Kladuša u petak 19. maja realizirali su jednosatnu plansku akciju usmjerenu  na kontrolu vozača i motornih vozila sa preventivnim karakterom. Podijeljeni su materijali na kojima su istaknuti statistički pokazatelji o broju saobraćajnih nezgoda, kao i posljedice u istim na području BiH, posebno sa osvrtom na stradalu predškolsku i školsku djecu koja su u saobraćaju učestvovali u svojstvu pješaka.

Cilj akcije je povećanje sigurnosti pješaka, kao i uticaj na stavove učesnika u saobraćaju, te skretanje pažnje cjelokupne javnosti na značaj sigurnog učešća u saobraćaju, naročito pješaka. Prema zvaničnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije u saobraćajnim nezgodama svaki dan pogine više od 500 djece, dok 1000 njih bude povrjeđeno što često za posljedicu ima trajni invaliditet.

Apeluje se na vozače da maksimalno paze prilikom prolaska pored školskih objekata i u ulicama koje pješaci koriste. Organizator projekta „Sva djeca imaju pravo na sigurnost bez izuzetaka“ je nevladina organizacija Udruženje „Žene sa Une“, a pokrovitelj internacionalna organizacija „Save the Children“.