Obavijesti o smrti

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 23. aprila na Ahiret u 71-oj godini života preselila Šabanagić (Omera) Bajrama zvana Beginca iz Marjanovca.

Dženaza polazi u petak, 25. aprila ispred kuće umrle u 15.30h, a obaviće se na džematskim mezarlucima Urije - Marjanovac u 16.00h.

Ožalošćeni: sinovi Hasan, Rifet i Senad Ćatić, kćerke Saća, Bejza i Refika, braća Ferid, Šere i Mujo, bratići, bratišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, zaove, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 13. aprila u Kanadi na Ahiret u 58-oj godini života preselio Dizdarević (Derviša-Dede) Suljo, iz Šestanovca.

Dženaza u odsustvu će se klanjati u petak, 25. aprila nakon džuma namaza u Vrnograču.

Ožalošćeni: braća Fadil, Hamdija i Meho, snahe, tetke Kadira i Hatidža, bratična Aida, bratić Ajdin, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 23. aprila na Ahiret u 65-oj godini života preselila Mržljak, rođena Gračanin, (Hasana) Alije, žena Saliha.

Dženaza polazi u petak, 25. aprila ispred kuće umrle u Zagradu u 17.00h, a obaviće se na mezarlucima kod stare džamije u Zagradu.

Ožalošćeni: sin Salih zvani Braco, kćerke Edita, Amira zvana Dina, i Zemina, brat Hase, sestre Šerifa i Minka, unučad, zetovi, snahe, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 22. aprila na Ahiret u 84. –oj godini života preselio Gračanin (Hurema) Meho.

Dženaza polazi ispred kuće umrlog, a obaviće se na mezarlucima Lipik na Martinuši u Nepekama. O datumu i terminu klanjanja dženaze bićete naknadno obaviješteni.

Ožalošćeni: sinovi Izet, Ismet, Rasim i Nijaz, braća Ćamil i Hasan, snahe, unučad, praunučad, porodice Gračanin, Hodžić i Bašić, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 18. aprila u Njemačkoj, tragičnom smrću na Ahiret u 27. – oj godini života preselio Keserović (Mustafe) Edis.

Dženaza će se obaviti u četvrtak, 24. aprila na porodičnim mezarlucima u blizini kuće u ulici Prve muslimanske brigade br.16 na Seku u 17:15h.

Ožalošćeni: otac Mustafa zvani Mućo (sa Seka), majka Šerifa, pomajka Fatma, braća Anis i Denis, stric Emir, strina Zekija, stričevka Ema, mama Zuhra, očuh Rain, majka Mina, dajdže Ejub, Mirsad, Esad i Samir, tetka Esma i tetak Šere, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 21. aprila na Ahiret u 87-oj godini života preselila Koštić (Mustafe) Zlata.

Dženaza polazi u srijedu, 23. aprila u 15 sati i 30 minuta ispred kuće umrle u Vrnograču, a obaviće se na porodičnom mezarju Poljice, kod Saniteksa u 16:00 sati.

Ožalošćeni: sinovi Safet i Senad, kćerke Zineta i Zumreta, unučad, praunučad, ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.


Obavještavamo rodbinu i prijatelje da se 22. aprila nakon kraće bolesti na Ahiret u 56-oj godini života preselio Sabljaković (Sejde) Muhamed.

Dženaza polazi u srijedu, 23. aprila ispred kuće umrlog u Nepekama u 14.00h, a obaviće se na mezarlucima Lipik na Martinuši.

Ožalošćeni: majka Hajra, braća Besim i Osman sa porodicama i Zuhdija, sestre Senija, Fatima i Besima sa porodicama, ostala rodbina, komšije i prijatelji.


Napomena: obavijesti o smrti na web stranici držat ćemo objavljene 72 sata