Općinsko vijeće Velike Kladuše dalo zeleno svjetlo javnoj kuhinji u okviru Centra za socijalni rad

Na prijedlog ovlaštenog predlagača, većinom glasova vijećnika na dnevni red VIII redovne sjednice Općinskog vijeća Velike Kladuše koja je održana u četvrtak, 18. maja uvrštena su, a potom i usvojene dva nova materijala, među kojima je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša. Usvojenom  Odlukom o izmjenama i dopunama predviđeno je da JU Centar za socijalni rad u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove javne kuhinje.

Projektom Javne kuhinje predviđeno je da će svaki dan biti podjeljeno 300 obroka za socijalno najugroženije, a partneri, odnosno finansijeri projekta su Općina Velika Kladuša, privrednici, dijaspora i donatori pojedinci. Finansijska sredstva neophodna za rad Javne kuhinje na godišnjem nivou iznose 300 hiljada KM. Drugi usvojeni materijal je Zaključak kojim se daje saglasnost Vladi USK-a za donošenje Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „AS – Agrfeniks“ d.o.o. Velika Kladuša za eksploataciju dolomita na lokalitetu „Marjanovac“.

VIDEO PRILOG

Podršku vijećnika dobili su i  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu sa Izvještajem o radu Upravnog odbora, te Program rada i financijskog Plana poslovanja za 2017. godinu Centra za socijalni rad. Velikokladuški vijećnici nisu usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JP Radio televizija Velika Kladuša za 2016. godinu sa Izvještajem o radu Privremenog Nadzornog odbora za period 06.12.2016-31.12.2016. godine, a jednoglasnu podršku vijećnika dobio je Plan rada i poslovanja ovog javnog preduzeća za 2017. godinu. Uz ovaj Plan vijećnici su usvojili Zaključak kojim se traži od direktora preduzeća da Vijeću dostavi Informaciju o uslugama koje su pružene i koje se pružaju sa analizom dužnika prema Radiju. Usvojeni su i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Tima za koordinaciju u borbi protiv ovisnosti, Program prevencije u lokalnoj zajednici u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava „SVI ZA PROTIV“ za period 2017-2020. godina, te Akcioni plan provođenja Programa prevencije lokalne zajednice u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava u 2017. godini. Vijeće je na osmoj redovnoj sjednici usvojilo Izvještaj o radu mjesnih zajednica za prošlu godinu, dok Izvještaji o radu Općinske izborne komisije Općine Velika Kladuša i o rješavanju upravnih predmeta u Općinskom organu uprave za 2016. godinu nisu usvojeni.

Vijećnici su na sjednici usvojili više zaključaka, među kojima su i zaključci koje je predložila Elvira Abdić – Jelenović, predsjednica Kluba vijećnika Laburističke stranke BiH. Prvim usvojenim Zaključkom zadužuje se Općinski načelnik da poduzme aktivnosti na utvrđivanju liste stanova i poslovnih prostora u vlasništvu općine Velika Kladuša, snimanju stanja u kojem se isti nalaze, te vršenju procjene njihove tržišne vrijednost u skladu sa važećim propisima. Drugim Zaključkom zadužuje se Općinski načelnik da bez odlaganja pokrene aktivnosti u cilju izgradnje garaža i uređenja parking prostora kod zgrada zajedničkog stanovanja Diletacija, Redžića ograde I i II i Mekote. Većinom glasova Vijeće je usvojilo i Zaključak kojim se traži prijevremeno razrješenje članova Općinske izborne komisije. Sa dnevnog reda osme sjednice Vijeća ovlašteni predlagač skinuo je Prijedloga Zaključka kojim se daje saglasnost na Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Snimak osme redovne sjednice Vijeća Velike Kladuše emitovaćemo u našem programu u petak, 19. maja od 10:15 h.