Snimak 11. sjednice Općinskog vijeća

Nakon ljetne pauze u zasjedanju, u ponedjeljak, 25. septembra održana je 11. redovna sjednice Općinskog vijeća Velike Kladuše. Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupština JKUP „Komunalije“ d.o.o. i JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša i ponovnom objavljivanju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. dobila su potrebnu većinu, odnosno usvojena su većinom glasova. Velikokladuško Vijeće većinom glasova dalo je saglasnost na Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša. Većinom glasova podršku Vijeća dobila je i Inicijativa građana općine Velika Kladuša da se Gradskom parku 1 da naziv po Omladinskoj radnoj brigadi (ORB) „7 Sekretara SKOJ-a“, a jednaglasno je usvojeno nekoliko Odluka o utvrđivanju javnog interesa, kao i Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša.

O čemu se još raspravljalo na 11. sjednici poslušajte ovdje…