Eko problemi i potencijali MZ Polje

U 10. emisiji koju realiziramo u sklopu projekta iz ekologije pod nazivom „Jačanje ekološke kulture građana“ govorimo o eko problemima i potencijalima na području MZ Polje. Oko 380 hektara obradive, plodne i čiste zemlje koja je idealna za proizvodnju eko hrane glavni je eko potencijal ove mjesne zajednice.

Prema riječima  Envera Munjakovića, člana Savjeta MZ Polje najveći eko problemi na ovom području su manje divlje deponije i asfaltna baza koja je smještena na SECCO-u. Iako ova baza teritorijalno pripada  MZ Velika Kladuša,ona stvara probleme mještanima koji žive u njenoj blizini na području MZ Polje. Nekih 100 metara zračne linije od asfaltne baze živi porodica Delić, kojoj su životni uslovi, kako ističe Adila Delić, uveliko pogoršani radom ove baze naročito u ekološkom smislu. Prema riječima naše sugovornice problemi koje im stvara asfaltna baza su višestruki od prašine, dima do smrada. Veliki dio obradive zemlje MZ Polje zasađen je raznim kulturama, a najviše malinom. Proizvodnjom maline unazad tri godine bavi se mladi bračni par, Maida i Denis Karajić. Malinom je zasađeno oko 5 dunuma i trude se da sve što proizvedu bude organski čisto. Interesantno je da su i Maida i Denis dugo živjeli i školovali se u Hrvatskoj, ali kako Maida kaže vratili su se u svoj kraj i tu žele i da ostanu.

VIDEO PRILOG

Projekt „Jačanje ekološke kulture građana“ sufinansira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona iz ekoloških naknada za 2016. godinu, a Radio Velika Kladuša u sklopu istog realizira serijal emisija u kojima govorimo o ekološkim problemima i potencijalima, i drugim eko pitanjima na području velikokladuških mjesnih zajednica.

Napominjemo da je u međuvremenu od snimanja ove emisije do njenog emitovanja došlo do zajedničkog sastanka mještana koji žive u blizini asfaltne baze koja je smještena na SECCO-u i predstavnika asfaltne baze i kako nam je rekla Adila Delić, došlo je do dogovora koji će voditi ka rješavanju eko problema kojeg su mještani imali.