Kontakt

DIREKTOR

Adis Purić

Telefon: 037 773 510
Email: [email protected]

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

Aldijana Purić

Telefon: 037 771 001
Email: [email protected]

REDAKCIJA I MARKETING

STUDIO/REŽIJA