Kontakt

DIREKTOR

Adis Purić
Telefon: 037 773 510
Email: [email protected]

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

Aldijana Purić
Telefon: 037 771 001
Email: [email protected]

REDAKCIJA I MARKETING

Telefon: 037 771 531
Email: [email protected]

STUDIO/REŽIJA

Telefon: 037 770 711
Telefon: 
037 771 001

Program Uživo