Međunarodni dan porodice obilježava se 15. maja

Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Generalna skupština UN-a  je  20. septembra 1993. donijela Rezoluciju  kojom se utvrđuje 15. maj kao Međunarodni dan porodice. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svijest o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.

Na dan porodice, koja posebno promoviše značaj odrastanja djece u zdravom porodičnom okruženju, prilika je i na podsjećanje da su brojna djeca, ne svojom krivicom, lišena roditeljske ljubavi i brige. Takva djeca ukoliko imaju srodnike koji su voljni da preuzmu brigu o njima nastavljaju odrastati kod njih, što je opet daleko bolje nego odrastanje u nekoj od ustanova čiji je zadatak da brinu o takvoj djeci. Na evidenciji Centra za socijalni rad Velika Kladuša,  23 djece bez roditeljskog staranja iz Velike Kladuše smješteno je u ustanovama kao što su: Centar za djecu bez roditeljskog staranja „Duga“ u Kulen Vakufu, JU Sociopedagoška životna zajednica i SOS Dječija sela Gračanica. Boravak ove djece u ustanovama nije trajan i njegova dužina razlikuje se od ustanove do ustanove, ističe Arnela Ljumanović, socijalna radnica velikokladuškog Centra…..(poslušajte izjavu)

Ono što je zabrinjavajuće jeste posljednjih godina porast nasilja u porodici. Tako je 2016. godine u Policijskoj stanici Velika Kladuša evidentirano 59 slučajeva nasilja u porodici, što je povećanje u odnosu na 2015. godinu za 31 slučaj ili 111%. Od ovih 59 slučajeva, 43 su evidentirana kao fizički napad na člana porodice. Analizom policije utvrđeno je da su najčešći razlozi za nasilje u porodici: teško ekonomsko i socijalno stanje, nezaposlenost, siromaštvo i poremećeni bračni odnosi. Da bi se podigla svijest o značaju porodice, potrebno je uključiti sve relevantne institucije koje mogu kvalitetno prezentirati porodicu, a samim tim preventivno bi se  djelovalo na nasilje u porodici.