Fondacija “IMAN”: Konkurs za stipendije – Studenti

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za akademsku 2020/2021. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “Iman” V. Kladuša

1. Opći kriteriji i uvjeti

 • Državljanin Bosne i Hercegovine
 • Mjesto prebivališta na području općine Velika Kladuša
 • Redovan student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini
 • Socio-ekonomska situacija
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju

2. Potrebna dokumentacija

 • Ovjerena kućna lista,
 • Kopija lične karte,
 • Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument).
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti predaju kopiju prve stranice indeksa.
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti.
 • Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da će obezbijediti 15 stipendija za studente u visini od 2000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.

4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.com/prijava-stipendije/

Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom apliciranja ili dodatnih pitanja obratite nam se na naš službeni e-mail sa jasnim upitom na [email protected].

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

Sljedeći članak
Program Uživo