Fondacija IMAN: Konkurs za studentske stipendije

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „IMAN“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za akademsku 2021/2022.
godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “IMAN” V. Kladuša

1. Opći kriteriji i uvjeti

 • Državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Mjesto prebivališta na području općine Velika Kladuša,
 • Redovan student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini,
 • Socio-ekonomski status i otežani uslovi života,
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju.

2. Potrebna dokumentacija

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Kopija lične karte i prijavnice mjesta boravka,
 • Kućna lista,
 • Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument),
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti/ice predaju kopiju prve stranice indeksa.
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti,
 • Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da
će obezbijediti 20 stipendija za studente u visini od 2000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti
regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.

4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.org/prijava-studenti
Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 22.10.2021. godine do 16:00 sati.

U slučaju tehničkih problema prilikom apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected] ili mobitelom na broj 00387 62 717 715.

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

Sljedeći članak
Program Uživo