Fondacija “Iman” raspisala Konkurs za učeničke i studentske stipendije

Konkurs za Stipendije

(Osnovna i srednja škola)

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „IMAN“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje

K O N K U R S

1. Opći kriteriji i uvjeti

 • Državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Redovan učenik osnovne ili srednje škole sa područja Unsko-sanskog kantona,
 • Slabija socio-ekonomska situacija,
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju,
 • Primjerno vladanje.

2. Potrebna dokumentacija

 • Ovjerena kućna lista
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije/invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg doplatka ili primanja po bilo kojem osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdana od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje)
 • Ovjerena kopija školske knjižice/svjedočanstva sa naslovnom stranicom iz prethodne školske godine
 • Ukoliko je učenik bez jednog ili oba roditelja, čiji su roditelji ili jedan od roditelja teško bolesni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Ostvareni rezultati na školskim, općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima (dostaviti odgovarajući dokument u vidu diplome, priznanja ili pohvale).
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa učenicima stipendistima da će oFondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa učenicima stipendistima da će obezbijediti 30 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu po 600,00 KM (10 stipendija), 800,00 KM (10 stipendija), 1000 KM (5 stipendija), te 5 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu po 1200,00 KM za izuzetne rezultate i postignuća (školska, sportska i druga takmičenja).

Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i učenika (staratelja).

4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi:
www.imanfondacija.org/prijava-stipendije

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju tehničkih problema prilikom apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected] ili mobitelom na broj 00387 62 717 715 (viber).

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

Sljedeći članak
Program Uživo